top of page

Tävlingsregler 

1. Tävlingsledning

 

Huvudansvarig

Egetto AB

Edsbäcksvägen 46

19135 Sollentuna

Ansvarig: Nicholas Roman, +46702916030, nicholas.roman@challengize.com

 

2. Tävlingsbanan

 • Tävlingsbanan är markerad med snitslar och enduropilar på land, med boj/flagga på vatten.

 • Deltagarna måste följa den snitslade tävlingsbanan och får inte avvika från banan.

 • Lag som medvetet inte följer den snitslade tävlingsbanan kan komma att diskvalificeras.

 • Det kommer att finnas ett antal vätskestationer längs med banan med t.ex. vatten, sportdryck, banan, energi mm.

 • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att ändra tävlingsbanan och den kan komma att ändras fram till start.

 

3. Obligatorisk utrustning

 • Samtliga deltagare måste bära race-bib eller liknande samt mössa som fås i startkitet.

 • Deltagare måste även bära neoprenplagg anpassat för simning i kallt vatten (kort- eller lång våtdräkt).

 • Övrig utrustning såsom dolme, paddlar, snorkel mm är frivilligt att ha i enlighet med ÖtillÖ reglerna.

 • Alla deltagare måste medföra sin utrustning från start till mål och inget får lämnas på banan förrutom ev trasig utrustning som kan lämnas vid vätskestationerna.

 • Skräp kan slängas vid vätskestationerna i för ändamålet avsed plats.

 • Nummerlappen/bibben måste vara väl synlig framifrån på solo-löpare och på båda deltagare i lag.

 

4.  Deltagarnas ansvar

 • Varje deltagare är skyldig att känna till tävlingsreglerna samt skyldig att följa dessa. Genom att betala startavgiften till Loppet godkänner de tävlande tävlingsreglerna.

 • Deltagarna deltar i Loppet på egen risk. Tävlingsledningen rekommenderar att de tävlande kontrollerar sitt försäkringsskydd gällande olycksfall eller liknande innan start.

 • Alla deltagare ska visa hänsyn till andra deltagare, tävlingsledning, åskådare samt till boende i anslutning till tävlingsbanan.

 • Varje deltagare är skyldig att efter bästa förmåga hjälpa annan deltagare som blivit skadad, sjuk eller om denne behöver annan akut hjälp eller assistans.

 • Under loppet finns begränsat med akutvård, sjukvård eller liknande ute längs banan. Sjukvård och HLR utbildad personal finns vid start- och målområdet. Blir en deltagare akut sjuk under loppet uppmanas man ringa 112 och begära akut assistans samt meddela närmast funktionär.

 • Lag som bryter tävlingen är skyldig att meddela detta så fort som möjligt till närmaste funktionär och får ta sig tillbaks till start/mål på egen hand.

 • Bryter den ena får den andre fortsätta loppet som Solo-deltagare efter att man tillsammans med en funktionär säkerhetsställt att deltagare 1 är väl omhändertagen.

​​

5.  Om jury, protester och påföljder

 • Om jury, protester och påföljder

 • Juryn består av minst två och högst fyra personer från tävlingsledningen.

 • Juryn tolkar och beslutar enligt tävlingsreglerna, beslutar i händelse av protest, beslutar om diskvalifikation samt har beslutanderätt gällande ändring av banan och tävlingsreglerna.

 • Juryn är beslutsför om två i juryn har deltagit i beslutet.

 • Juryn får besluta i en situation som har uppkommit och inte täcks av dessa tävlingsregler genom gott omdöme och sunt förnuft.

 • Juryns beslut är definitivt och kan inte överklagas.

 • En protest måste vara skriftlig och ha kommit in till juryn senast 1 timme efter målgång.

 • En protest måste innehålla (i) tid och plats, (ii) lagnummer för de inblandade lagen, (iii) anledningen till protesten och (iv) uppgifter om eventuella vittnen.

 • En protest som inte uppfyller villkoren ovan kommer att avvisas.

 

6. Bundenhet samt ändring av lagsammansättning

 • Anmälan till Loppet är bindande.

 • Vid eventuell sjukdom eller skada återbetalas inte någon del av startavgiften eller flyttas till nästa lopp. 

 • Tävlingsledningen rekommenderar lagen att teckna någon form av försäkring för det fall sjukdom eller skada hindrar laget från att ställa upp. Vi kan tipsa om Folksams "startklar" som är en bra sådan.

 • Man kan göra ändringar i laget för 295kr fram tills själva tävlingsdagen genom att ta kontakt med Challengize på info@challengize.com. Ändringar kan göras på plats i mån av tid fram till loppets start utan extra avgift.

 

7.  Media

 • Tävlingsledningen och arrangören har rätt att fotografera och filma tävlingsdeltagarna under hela tävlingsdagen.

 • Deltagarna ger tävlingsorganisationen rätt att använda bilder och filmmaterial som tagits under loppet för att användas fritt utan begränsningar inom marknadsföring, pressmaterial, internet, tv och film.

8.  Priser

 • EX Swimrun handlar om en upplevelse och priser kommer inte vara i fokus för tävlingsledningen. 

 • Självklart kommer pallplats 1-3 i samtliga kategorier få pokal och symboliska priser.

9. Ha kul klausul

 • Det åligger varje deltagare att försöka ha så roligt som möjligt under loppet och bjuda medlöpare på lite skön stämning. Upplevelsen är i centrum, inte tiden eller placeringar!

bottom of page